Objavljena finalna verzija plana upisa u srednje škole

Objavljena finalna verzija plana upisa u srednje škole

Book with pencil on a wooden desk Announcement Date: 25th May 2017

Ministarstvo prosvete objavilo je finalnu verziju plana upisa u srednje škole sa usvojenim promenama i otklonjenim uočenim greškama. 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Android aplikacija
Android aplikacija