Testom iz matematike danas se nastavlja mala matura

Testom iz matematike danas se nastavlja mala matura

zavrsni11 Announcement Date: 15th June 2017

Testom iz matematike, danas u devet sati osmaci će nastaviti polaganje završnog ispita. Završni ispit, mala matura, traje tri dana.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Android aplikacija
Android aplikacija