Zbirke zadataka za polaganje završnog ispita

Osnova za pripremanje završnog ispita su zbirke zadataka pripremljene od strane Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Na ovoj stranici možete preuzeti zbirke zadataka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za završne ispite koje su polagale prethodne generacije.

Zbirka zadataka iz srpskog jezika za završni ispit 2014/15.

Srp10

Zbirka zadataka iz matematike za završni ispit 2014/15.

Zbirka zadataka iz biologije, geografije, istorije,
fizike i hemije za završni ispit 2014/15.

Kom10

Klikom na sliku preuzmi zbirku!

Zbirka zadataka iz srpskog jezika za završni ispit 2013/14.

Zbirka zadataka iz matematike za završni ispit 2013/14.

Zbirka zadataka iz biologije, geografije, istorije,
fizike i hemije za završni ispit 2013/14.

Klikom na sliku preuzmi zbirku!

Zbirka zadataka iz srpskog jezika za završni ispit 2012/13.

Zbirka zadataka iz matematike za završni ispit 2012/13.

Klikom na sliku preuzmi zbirku!

Android aplikacija
Android aplikacija