Od toga kako popuni listu želja za upis u srednju školu može zavisiti hoće li vaše dete upisati školu i smer koji želi ili će se upisati tamo gde bude morao.

Lista želja popunjava se 25. i 26. juna od 8 do 15 časova. Vrlo je važno popuniti je po svim pravilima, jer nepravilno popunjene liste neće biti uzete u obzir, pa je moguće da dete u prvom upisnom roku ne bude primljeno.

Obrazac za listu želja kupuje se u prodavnicama “Prosvetnog pregleda” i košta 30 dinara. Kupite više obrazaca da biste imali rezervu ako pogrešite pri popunjavanju.

Šifra obrazovnog profila obavezno mora da bude napisana latinicom onako kako je napisana i u Konkursu za upis u srednje škole. Obavezno proverite tačnost upisane šifre jer je ona najznačajniji podatak na listi želja. Šifra se sastoji od 11 znakova, odnosno slova i brojeva.

Mala matura

 

Naziv škole se upisuje u polje pored šifre željenog obrazovnog profila.

Naziv obrazovnog profila je dodatna informacija kojom se potvrđuje da je obrazovni profil koji je naveden šifrom željeni smer te srednje škole. Na listi želja mora se napisati celokupni naziv obrazovnog profila onako kako je napisan u Konkursu.

Proverite da li se sve tri stavke koje se moraju upisati poklapaju.

Popunite svih 20 stavki obrazovnih profila. Na prvo mesto treba staviti ono što je prva želja maturanta. Posle toga savetujemo da navedete i druge obrazovne profile koji se nalaze u školi prvog izbora. Ovo je bitno zbog toga što je važno da dete upiše školu koju želi. Obrazovni profil moguće je promeniti i kasnije, u septembru, kada već počne škola.

To je, međutim, u nadležnosti direktora škole.

Smerove poređajte po nivou zainteresovanosti. To znači da je kako lista odmiče zainteresovanost za smerove koje upisujete sve manja. Bitno je da u prvih nekoliko smerova upišete baš one smerove koje biste najviše voleli da pohađate.

Jedinstvena šifra je broj koji je svaki učenik dobio pre polaganja testova u okviru završnog ispita. Tu jedinstvenu šifru treba upisati i na listu želja u vrhu. Ispod je potrebno da upišete i naziv osnovne škole koju ste završili, a pored toga i mesto u kom se osnovna škola nalazi.

Mala matura

 

Ime i prezime učenika, kao i jednog roditelja neophodni su podaci koje je potrebno uneti na listu želja. Za svaki podatak određeno je posebno polje.

Popunjenu listu želja mora da potpiše jedan od roditelja. Zbog toga je potrebno da učenici dođu sa jednim od roditelja u školu na dan kada se popunjava lista želja.

Najviše žalbi zbog fizike

Najviše žalbi na rezultate završnog ispita bilo je zbog pitanja broj 4 iz fizike, na kombinovanom testu. Deca su, naime, kaoo tačno, masovno navodila rešenje štampano u Zbirci zadataka za završni ispit, koje je, međutim, pogrešno.

Komisije u mnogim školama nisu prihvatale žalbe uz obrazloženje da im je iz Ministarstva prosvete stigao dopis da se odgovor koji su deca zaokružila ne može prihvatiti kao tačan jer i nije tačan. Roditelji i deca upućivani su i na drugostepenu, okružnu komisiju kojoj je žalbu moguće uputiti danas.

Dragana Stanojević iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja potvrđuje da je došlo do greške u štampanju.

– Fotografija uz rešenje zadatka nije dobro odštampana. Jasno mi je da se svi bore za svaki bod, ali je zadatak nastavnika koji su pripremali decu bio da im skrenu pažnju na grešku, pa i da o tome obaveste Zavod – dodaje ona.

Snežana Madžarević, v. d. direktora OŠ “Sveti Sava” iz Kraljeva, kaže da u njihovoj školi niko nije uložio žalbu.

U subotičkoj školi “Ivan Goran Kovačić” bilo je 10 prigovora, sedam iz matematike, jedan iz kombinovanog i dva iz maternjeg jezika. Direktor Nenad Mirkov kaže da nije usvojen samo jedan prigovor iz matematike.

 

Izvor: Blic.rs

Android aplikacija
Android aplikacija