Simulacija završnog ispita

Na Maloj maturi očekuje vas posebna pogodnost prilikom spremanja završnog ispita. Registrujte se i testirajte svoje znanje pomoću testova sa realnim zadacima iz srpskog, matematike i kombinovanog testa.

Pored testova sa realnim zadacima, na Maloj maturi vas očekuju i online kursevi iz srpskog jezika i matematike, kao i priprema za kombinovani test, osmišljeni tako da vam, kroz niz interaktivnih lekcija i testova, pomognu u savladavanju kompletnog gradiva potrebnog za polaganje završnog ispita.

Zadaci za proveru znanja – tri nivoa složenosti

Testovi sadrže tri nivoa složenosti – osnovni, srednji i napredni nivo, pa su učenicima na raspolaganju zadaci za vežbanje u skladu sa tom podelom. Težina zadataka omogućava vam da realno procenite svoje znanje i da se u skladu sa tim spremite za malu maturu.

Grupa zadataka iz srpskog jezika sadrži tri nivoa složenosti – osnovni, srednji i napredni nivo. U okviru svakog nivoa zadaci su grupisani u okviru četiri oblasti: Veština čitanja i razumevanja pročitanog, Pisano izražavanje, Gramatika, leksika, narodni i književni jezik i Književnost.

Grupa zadataka iz matematike učenicima pomaže da provere svoje znanje u okviru osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa. U okviru svakog nivoa zadaci su grupisani u pet oblasti: Brojevi i operacija sa njima, Algebra i funkcije, Geometrija, Merenje i Obrada podataka.
Grupa zadataka iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije namenjena je proveravanju znanja učenika, pa tako dostupni zadaci predstavljaju modele zadataka koji će se pojaviti na kombinovanom testu.

Simulacija završnog ispita – proverite koliko bodova ćete osvojiti

Poseban deo pripreme za malu maturu preko Male mature predstavljaju simulacije završnog ispita. Kada se registrujete i ulogujete, očekuje vas i test simulacije, koji sadrži zadatke slične onima sa kojima ćete se susresti na testu iz srpskog jezika, matematike i na kombinovanom testu.

Na raspolaganju vam je isto vreme kao i na završnom – 120 minuta – da odgovorite na 20 pitanja iz različitih oblasti (svako pitanje vredi 1 poen) i tako proverite svoje znanje. Sva pitanja su izabrana po istom principu i proporciji kao što će biti i na pravom ispitu, zbog čega će vam ova procena dati realnu sliku trenutnog znanja i potencijalno ostvarenih poena.

Oblasti zadataka i težina testa prilagođene su izgledu testa na maloj maturi, pa svoje znanje možete proveriti u uslovima nalik onima na završnom ispitu.

Registrujte se i testirajte svoje znanje preko simulacije ispita sa realnim zadacima.

Srećno!

Android aplikacija
Android aplikacija