Proba male mature održana je u petak i subotu, 7. i 8. aprila.

U petak, 7. aprila održan je probni test iz matematike u periodu od 12 do 14 časova, dok je test iz maternjeg jezika bio u subotu, 8. aprila od 9 do 11:30, nakon čega je u 12 časova počelo polaganje probnog kombinovanog testa koji se sastojao od pitanja iz pet oblasti – istorije, geografije, biologije, fizike i hemije.

Svaki od probnih testova imao je 20 zadataka, a cilj probnog testiranja je da se vidi koliko su se učenici do sada pripremili za polaganje male mature, ali i da im se pruži prilika da se upoznaju sa procesom polaganja završnog ispita koji ih očekuje polovinom juna meseca.

Proba male mature na sedam jezika

Probno testiranje je održano na srpskom i na još sedam jezika nacionalnih manjina – mađarskom, albanskom, bosanskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom.

Svi učenici osmih razreda polagali su isti testi iz matematike, a ista pitanja su bila za sve i na kombinovanom testu, dok je test iz maternjeg jezika bio različit zbog toga što svaki jezik ima svoje specifičnosti.

Mala matura će se polagati 14, 15. i 16. juna i svakog dana će se polagati po jedan od tri testa – prvi po redu je test iz maternjeg jezika, zatim iz matematike, a za kraj – kombinovani test.

 

Izvor: Edukacija

Android aplikacija
Android aplikacija