Učenici osmog razreda osnovne škole rešavali su test iz maternjeg jezika, čime su započeli polaganje završnog ispita. Ovde možete pogledati rešenja testova iz maternjeg jezika.

Uputstvo za ocenjivanje na srpskom jeziku

Rešenje testa iz srpskog jezika

 

Uputstva za ocenjivanje na jezicima nacionalnih manjina

Rešenje testa iz albanskog jezika

Rešenje testa iz bosanskog jezika 

Rešenje testa iz mađarskog jezika 

Rešenje testa iz rumunskog jezika 

Rešenje testa iz rusinskog jezika 

Rešenje testa iz slovačkog jezika 

Rešenje testa iz hrvatskog jezika 

Uputstvo za ocenjivanje na Brajevom pismu

Uputstvo za ocenjivanje na Brajevom pismu 

Rešenje testa ZI 2017 FOOO – Srpski jezik 

Rešenje testa ZI 2017 FOOO – Bosanski jezik 

Rešenje testa ZI 2017 FOOO – Mađarski jezik 

Rešenje testa ZI 2017 Program 2010/2011 – Srpski jezik 

Rešenje testa ZI 2017 Program 2011/2012 – Srpski jezik 

Rešenje testa ZI 2017 Program 2012/2013 – Srpski jezik 

Rešenje testa ZI 2017 Program 2013/2014 – Srpski jezik

 

Završni ispit, mala matura, traje tri dana – danas su učenici polagali test iz srpskog jezika, za sutra u devet časova je zakazan test iz matematike, dok će u petak osmaci polagati kombinovani test – biologija, hemija, fizika, istorija, geografija.

Svi učenici moraju polagati malu maturu, koja predstavlja zvaničan završetak osnovnoškolskog obrazovanja.

Na svakom od tri testa učenici maksimalno mogu osvojiti po 10 poena.

Bodovi sa testa sabiraju se sa bodovima osvojenim na osnovu uspeha na kraju šestog, sedmog i osmog razreda i čine osnov za rangiranje učenika za srednju školu.

 

Izvor: rts.rs

Android aplikacija
Android aplikacija