Osmaci će danas u okviru poslednjeg dana završnog ispita u devet sati polagati kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije.

Testove za polaganje završnog ispita pripremio je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Završni ispit, mala matura, traje tri dana. Prvog dana polagali su test iz srpskog (maternjeg) jezika, a juče test iz matematike.

Učenici na završnom ispitu mogu ostvariti ukupno 30 bodova, svaki test nosi po 10 bodova, a uspeh u školi se boduje sa maksimalnih 70 poena.mala matura

Broju poena ostvarenih na osnovu uspeha u osnovnoj školi i na završnom ispitu, dodaju se bodovi sa međunarodnih i republičkih takmičenja. Na osnovu ukupnog broja bodova učenici se opredeljuju za željene škole.

Od prošle godine uveden je prag od 50 bodova, koliko maturanti moraju da imaju da bi upisali četvorogodišnju školu. Ukoliko imaju manje bodova, moraju da upišu trogodišnju srednju školu. Preliminarne rezultate završnog ispita škole će objaviti 18. juna, nakon toga sledi period za žalbe učenika, tako da će konačni rezultati biti objavljeni 23. juna.

Po objavljivanju konačnih rezultata sledi predaja liste želja, a raspored učenika po školama biće objavljen 3. jula, dok je 4. i 5. jula predviđeno da se obavi upis učenika u srednje škole.

Prošle godine najveće interesovanje malih maturanata bilo je za medicinske i ekonomske škole.
Ove godine 127 škola upisaće učenike po dualnom modelu obrazovanja – učenje kroz rad.

U 49 škola uvedeno je 19 novih obrazovnih profila, dok je 43 profila sa elementima dualnosti usklađeno sa tržištem rada u još 78 škola.

Drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom krugu, počinje 7. jula kada se predaje lista želja.
Ove godine štampano je 72.232 testa, a u srednjim školama ima skoro 76.000 mesta.
Sigurno je da niko neće ostati neupisan u srednju školu, ali je dobar uspeh na završnom ispitu i uspeh iz srednje škole važan kako bi se upisala željena škola.

Izvor: blic.rs

Android aplikacija
Android aplikacija