Pitanje koje se nameće nakon završene osnovne škole je: kuda dalje? Odgovor na to pitanje nije lako dati. Izbor zanimanja i dalji korak u obrazovanju ‒ ključne su odluke u životu mladih. Stoga je prirodno da su budući srednjoškolci neodlučni i nesigurni pri izboru srednje škole. I premda im mogu pomoći saveti roditelja, vršnjaka i nastavnika, ta odluka je, na kraju ‒ samo njihova.

Kada se, pre osam godina, vaš đak prvak upisao u osnovnu školu, a izvesno je da su godine brzo prošle, znali ste da će doći vreme za polaganje male mature. Nekada se taj ispit zvao prijemni ispit, a današnje generacije polažu ga pod nazivom mala matura. Iz aspekta psihologije, novonastali usvojeni naslov je bolji, jer to je provera i sumiranje znanja koje je učenik stekao tokom osam godina školovanja.

 

mala matura
Mala matura predstavlja stres za sve učenike, ma koliko bili spremni za polaganje. Evidentno je da je stečeno znanje u nama i samo je pitanje kako ćemo ga i s kojom koncentracijom predstaviti u datim terminima male mature. Važno je ne gubiti iz vida da stres ne treba da postoji i da ga treba smanjiti na minimum.
Izvesno je da svako dete drugačije reaguje na taj izazov. Neki učenici pričaju o tome, drugi su zatvoreni, a nekima je to normalan sled događaja za buduće obrazovanje.

 

Naravno, ne treba zaboraviti da je upravo taj uzrast u jeku puberteta i da je posebno osetljiv na komentare. Roditelj treba da bude strpljiv i smiren u komunikaciji sa svojim osmakom, važno je da ga podržava i motiviše.
Mala matura je životni izazov na koji različito reaguju roditelji, a različito deca. Svima je u osnovi jedna želja, uspeh. Pripreme za polaganje male mature traju osam godina, upisom u osnovnu školu. Svaki učenik pri svojim pripremama za pismene i kontrolne zadatke, deo gradiva zapamti, pa ga za malu maturu ponovi kroz predviđene testove štampane i pripremljene namenski.

 

Veliku podršku učenicima pružaju i profesori pojedinih predmeta, u vidu pripremnih časova i pripremne nastave. Za pomoć znanju tu su i različiti onlajn servisi.

 

Izvor: rts.rs

Android aplikacija
Android aplikacija