Nakon urađene probne mature, Ministarstvo prosvete za završni test uputilo je sugestije, pa đake očekuju lakši zadaci iz matematike i drugačije koncipirana pitanja iz geografije i fizike.

Naime, učenici osmog razreda osnovne škole, kojih je u Srbiji 71.661, rešavali su 13. i 14. aprila probni završni ispit za upis u srednju školu. Utisci đaka, a potom i rezultati, pokazali su isto – đacima je matematika bila najproblematičnija, kao i pojedini delovi kombinovanog testa, dok je srpski najbolje urađen.

– Sugestija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je da bi zadaci iz matematike trebalo da budu za nijansu lakši i da se obrati pažnja na zadatke iz geografije i fizike kako se ne bi dogodilo da od četiri, tri budu iz iste oblasti – ističu iz Ministarstva.

Kako objašnjava V. D. direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, institucije koja je zadužena za sastavljanje testova koje će đaci polagati na maloj maturi, moguće su manje izmene u težini ili tipovima zadataka, ali u okviru propisanih standarda.

maturanti– Naravno, ukoliko bude bilo sugestija ili određenih predloga iz Ministarstva prosvete, Zavod će postupiti u skladu s tim, a u okviru svojih ingerencija. Takođe, treba reći i đacima i roditeljima da ne treba previše da brinu, da će završni ispit biti uobičajene težine, da će pitanja i zadaci biti pažljivo selektovani i usklađeni i sa standardnima i sa znanjima koja su đaci usvojili tokom svog obrazovanja u osnovnoj skoli – ističe V. D. direktora Branislav Ranđelović.

U Ministarstvu prosvete objašnjavaju da za potrebe kvalitativne analize rezultata probnog završnog ispita škole dobijaju program, odnosno softver za unos i prikaz rezultata, kako bi se ovi podaci mogli koristiti za korigovanje uočenih grešaka i propusta u učenju.

Oni ističu i da učenici u sedmici nakon probnog završnog testa dobijaju individualnu povratnu informaciju od nastavnika.

– Svrha probnog testa je pružanje dodatne podrške učenicima za polaganje završnog ispita. Tokom probnog testa, učenici se upoznaju sa kompletnom procedurom polaganja i upućuju na pažljivo čitanje različitih oblika pitanja i zadataka i dobijaju priliku da provere svoje znanje iz određenih predmeta dva meseca pre kraja škole – kažu oni.

Završni ispit za osmake počeće 18. juna testom iz srpskog, a sutradan đaci će rešavati zadatke iz matematike, dok će 20. juna u okviru kombinovanog testa imati pitanja iz hemije, fizike, biologije, geografije i istorije. Sva tri ispita počinju u devet sati.

Podsećamo, ove godine menja se odnos bodova za upis u srednju školu. Đaci će iz škole, na osnovu uspeha iz 6, 7. i 8. razreda, moći da ostvare najviše 60 poena, dok će na završnom ispitu biti u prilici da osvoje još maksimalno 40: testovi iz srpskog i matematike nose po 13 bodova, a kombinovani test će se vrednovati sa 14. Prethodne tri godine uspeh je nosio 70, a matura 30 poena.

Takođe, osmacima je ove godine na raspolaganju više novih i osavremenjenih obrazovnih profila, među kojima je i 11 onih koji se realizuju po dualnom modelu. Tako će đaci po novim planovima i programima sada moći da se obrazuju za elektrotehničara za informacione tehnologije, tehničara za lovstvo i ribolovstvo, tehničara grejanja i klimatizacije, ali i livačkog kalupara, brodomontera, cvećara – vrtlara…

 

Izvor: blic.rs

 

Android aplikacija
Android aplikacija