Zbirke zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa za pripremu đaka za polaganje male mature ažurirani su na našem sajtu.

Zbirka zadataka iz srpskog jezika sadrži tri nivoa složenosti – osnovni, srednji i napredni nivo. U okviru svakog nivoa zadaci su grupisani u okviru četiri oblasti: Veština čitanja i razumevanja pročitanog, Pisano izražavanje, Gramatika, leksika, narodni i književni jezik i Književnost.

Zbirka zadataka iz matematike učenicima pomaže da provere svoje znanje u okviru osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa. U okviru svakog nivoa zadaci su grupisani u pet oblasti:

  • Brojevi i operacija sa njima;
  • Algebra i funkcije;
  • Geometrija;
  • Merenje;
  • Obrada podataka.

Zbirka zadataka iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije namenjena je proveravanju znanja učenika, pa tako zadaci u zbirci predstavljaju modele zadataka koji će se pojaviti na kombinovanom testu.

Da podsetimo, svaka zbirka sadrži po 450 zadataka. Na kraju publikacija, koje je pripremio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, nalaze se i rešenja zadataka.

Android aplikacija
Android aplikacija