Do polaganja male mature ostalo je manje od dve nedelje. Osmaci su već od 10. juna na raspustu i sigurno su sada kod svih njih u toku poslednje pripreme za sva tri testa, odnosno za test iz srpskog jezika, matematike i kombinovani test.

Završni ispit je obavezan za sve osmake po Zakonu o osnovnom obrazovanju, odnosno tumači se da je učenik završio osnovnu školu po pristupanju na polaganje. Broj bodova koji učenici ostvaruju na ovim testovima je izuzetno važan jer im može omogućiti upis u željenu srednju školu, odnosno od njega i od prethodnog školskog uspeha zavisi nastavak obrazovanja osnovaca.

Tokom formiranja ovogodišnjih zadataka za polaganje mature potvrđeno je da su uzete u obzir izmene okolnosti školovanja od 2020. godine i promene u odvijanju nastave nastale kao odgovor na epidemiju.
Termin polaganja

Polaganje male mature rapoređeno je na tri dana: 27, 28. i 29. jun. Tokom prvog dana učenici završnog razreda osnovne škole polagaće test iz srpskog jezika, drugog dana iz matematike, a trećeg ih čeka kombinovani test, koji obuhvata zadatke iz istorije, geografije, hemije, fizike i biologije.

Ukoliko učenici iz opravdanih (zdravstvenih) razloga ne mogu da prisustvuju polaganju završnog ispita, mogu to učiniti u roku u avgustu po identičnoj proceduri.

Iz sigurnosnih razloga postoje različiti predlozi o tome kako da se reaguje na eventualne nepredviđene okolnosti, što će biti regulisano i odnosiće se i na dojave o podmetanju bombi.

Šta je dozvoljeno da imate kod sebe

Tokom polaganja ispita male mature kod sebe možete imati samo: đačku knjižicu (koja je obavezna), grafitnu olovku, plavu hemijsku, gumicu, lenjir, trougao i šestar. Takođe, dozvoljeno je poneti flašicu vode.

Mobilni telefoni su strogo zabranjeni i ne smeju se uneti, kao ni digitroni, ispisani papiri, knjige i udžbenici.

Struktura testova za polaganje

Testove za polaganje male mature odobrio je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i po tipu će biti slični prošlogodišnjim. Očekuje se da će najveći broj zadataka biti zatvorenog tipa, odnosno uglavnom će biti potrebno odabrati rešenje zadatka među navedenim odgovorima. Mali procenat pitanja na sva tri testa podrazumevaće pisanje kraćeg odgovora. Svakako, učenici će se sa tipom testa upoznati kroz probno polaganje male mature, što će im pomoći da uvide šta su sve savladali do sada, a na čemu je potrebno dodatno poraditi.

Sistem pregledanja testova i bodovanje

Zadaci se, kao i tokom prethodne dve godine, pregledaju elektronskim putem, što ne ostavlja prostor za greške i ubrzava i olakšava čitav proces. Automatski, pomoću softvera, pregledaju se zadaci zatvorenog tipa, dok odgovore otvorenog tipa pregledaju nastavnici pomoću aplikacije u kojoj skeniraju odgovore. Na ovaj način se obezbeđuje sigurno pregledanje, pri čemu niko od učenika ne može biti oštećen.

Postignut uspeh u osnovnoj školi i ostvaren broj bodova na polaganju male mature u ukupnom zbiru čine broj bodova sa kojima učenik može aplicirati za upis u srednju školu po izboru. Učenici iz šestog, semog i osmog razreda mogu „poneti” maksimalno 60 bodova, dok je na testovima moguće ostvariti 40 bodova (13 iz srpskog, 13 iz matematike i 14 iz kombinovanog testa).

Bodovi sa takmičenja

Učenicima koji su tokom školovanja postigli zapažene uspehe na školskim takmičenjima biće dodat određen broj bodova, i to po sledećem principu:

  • prva nagrada sa međunarodnog takmičenja nosi dodatnih dvanaest (12) bodova;
  • druga nagrada – deset (10) bodova;
  • treća nagrada – osam (8) bodova;
  • prvo mesto na republičkom takmičenju nosi dodatnih šest (6) bodova;
  • drugo mesto – četiri (4) boda;
  • treće mesto – dva (2) boda.

Važno je napomenuti da postoji takozvani prag bodova za upis u srednju školu, po kojem učenici ne mogu imati manje od 50 bodova kako bi nastavili svoje obrazovanje na četvorogodišnjem programu – oni koji imaju manje od 50 bodova mogu upisati samo trogodišnje škole.

Obaveštenje o rezultatima ispita i upis u srednje škole

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljeni 1. jula, a konačni rezultati znaće se 5. jula. Liste želja će se popunjavati u periodu od 30. juna do 6. jula, i to elektronskim putem. U školama će biti moguće predati liste želja 6. i 7. jula. Zvanični rezultati o raspodeli učenika po obrazovnim profilima biće saopšteni 13. jula.

Nakon prvog kruga biće organizovan i drugi krug upisa za srednje škole. Popunjavanje i prijave lista želja u drugom krugu počeće 14. jula i tokom narednog dana biće objavljeni rezultati, odnosno konačan raspored.

Svim osmacima želimo puno uspeha u polaganju završnih ispita i da upišu škole koje žele!

Android aplikacija
Android aplikacija