Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić je izjavio da će se 24. i 25. marta u svim školama u Srbiji održati probni završni ispit za upis u srednje škole.

U petak, 24. marta, u 12 sati učenici će raditi probni test iz matematike, a u subotu, 25. marta, u 9 sati, test iz srpskog jezika. Takođe, u subotu, u 11:30 održaće se test iz izbornog predmeta koji su osmaci birali do kraja decembra.

Probni završni ispit omogućava učenicima da se upoznaju sa procedurama i aktivnostima koje se realizuju pre i tokom samog završnog ispita, kao i sa mestom sedenja i priborom koji se koristi. Rezultati koje učenici ostvare na probnom završnom ispitu pomoći će učenicima i predmetnim nastavnicima u daljem planiranju aktivnosti koje se tiču pripremne nastave.

Kako će izgledati mala matura

Budući srednjoškolci ove godine polažu srpski, matematiku i jedan izborni predmet. Treći test podrazumeva testiranje iz jednog od pet ponuđenih predmeta koje su osmaci izabrali. Ova generacija ima mogućnost da izabere biologiju, geografiju, istoriju, hemiju ili fiziku.

O uvođenju testa iz izbornog predmeta pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić je rekao da je radna grupa koju je oformio Zavod za obrazovanje i vaspitanje sagledala različite modele trećeg testa i došlo se do toga da je u ovom trenutku najbolje rešenje ovo koje je ponuđeno budućim srednjoškolcima.

„Očekujemo da ovakav vid male mature ima određene prednosti. Prva od njih je da je smanjen stres za učenike da više ne moraju da spremaju sedam predmeta, već se opredeljuju za predmet gde sami smatraju da imaju najbolje znanje”, rekao je Pašić.

Kako se računaju ostvareni bodovi

Pravilnikom o programu završnog ispita definisano je da 60 bodova nosi uspeh iz škole iz šestog, sedmog i osmog razreda, dok će na završnom testu učenici moći da ostvare ukupno 40 bodova.

Broj bodova iz škole se dobija tako što se uspeh koji su učenici ostvarili u svakom razredu pomnoži sa četiri, dok 40 bodova nose testovi, i to tako što je maksimalan broj bodova iz matematike i srpskog jezika po 14, a iz izbornog predmeta 12.

To funkcioniše na sledeći način: ako na testu ima 20 zadataka, zadaci se množe sa koeficijentom 0,7 – maksimalno je 20 bodova puta 0,7, što je po 14 bodova za srpski i matematiku, dok se za treći test zadaci množe sa koeficijentom 0,6, što iznosi 12 bodova.

„Negde je očekivano da će učenici, zato što su birali predmet, možda ostvariti bolje rezultate. Za sve nas je prvi put da imamo ovakav vid mature i želimo učenicima da ostvare dobre rezultate”, zaključio je Pašić.

Android aplikacija
Android aplikacija