Emisije Učimo srpski i Učimo matematiku

Za što interesantnije usvajanje gradiva, pogledajte zanimljive video-emisije i savladajte gradivo srpskog jezika i matematike na najlakši i najbrži način.

MATEMATIKA:

Pitagorina teorema

Razlomci

Trougao i četvorougao

Stepenovanje

Prizma, kupa, valjak

Polinomi

Piramida

Zadaci sa Male mature

SRPSKI:

Prilozi i predlozi

Sintagma

Glasovne promene

Stilske figure

Glagolski vid i rod

Zavisne rečenice

Android aplikacija
Android aplikacija