Do male mature ostalo je dovoljno vremena za podrobnu pripremu – gotovo četiri meseca, što znači da je sada idealno vreme da se učenici maksimalno posvete utvrđivanju gradiva za polaganje završnog ispita. Treba imati u vidu da se datum probnog polaganja male mature približio, odnosno da će proba biti održana za manje od mesec dana, 25. i 26. marta.

Mnogi odgovorni učenici i njihovi roditelji već razmišljaju o tome kakvi ih zadaci čekaju na polaganju male mature i da li će testovi biti isuviše teški, naročito kad se uzme u obzir specifična organizacija nastave od početka pandemije koronavirusa.

Upravo zbog izazova koji je pred đake i prosvetne radnike postavila situacija tokom poslednje dve godine, testovi za polaganje male mature bili su nešto manje zahtevni prošle godine. Ipak, tokom tekuće školske godine praćenje nastave uglavnom je bilo redovno, uz produžene raspuste, što je kompenzovano nadoknadom nastave.

Nedavno je potvrđeno da su probni testovi već spremni i čekaju u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na susret sa budućim srednjoškolcima. Osnovni cilj probnih testova jeste da se vidi u kojoj meri su učenici spremni, odnosno na čemu treba dodatno raditi do polaganja zvaničnog ispita.

Svaki test sastojaće se od 20 pitanja, među kojima će najveći broj zadataka biti zatvorenog tipa, odnosno „na zaokruživanje”.

Digitalno pregledanje testova doprineće ubrzanju čitavog procesa i time ublažiti nestrpljivost učenika i roditelja prilikom čekanja rezultata testova.

Da podsetimo, usled odluke o produžetku školske godine, učenici osmog razreda probu male mature će polagati 25. i 26. marta, a zvanične testove 27, 28. i 29. juna ove godine.

Na platformi Mala matura možete se potpuno besplatno pripremiti za uspešno polaganje završnih testova – lako i jednostavno.

Android aplikacija
Android aplikacija